[ Annons ]

Inom stadsutveckling bör en stadsdels tidigare identitet vara en del i dess framtida utveckling. Detta har arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg tagit fasta på i sitt förslag för hur Munksjöfabriksområde i Jönköping kan tänkas se ut i framtiden. En grön oas mellan industri, vatten och stad.
Publicerat 20 december, 2012

Arkitektbyrån som utvecklar städer: Kjellander + Sjöberg

Inom stadsutveckling bör en stadsdels tidigare identitet vara en del i dess framtida utveckling. Detta har arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg tagit fasta på i sitt förslag för hur Munksjöfabriksområde i Jönköping kan tänkas se ut i framtiden. En grön oas mellan industri, vatten och stad.

Munksjö fabriksområde har en viktig plats i Jönköpings stadsidentitet. Det gamla industriområdet ska utvecklas för att bli en levande del av staden. Kjellander + Sjöberg (K?+?S) är ett av de kontor som har tagit fram ett förslag med storgårdskvarter och många rekreationsytor. Arkitektkontoret arbetar ofta med stadsutveckling där stor vikt läggs vid hållbara, publika, kulturella och sociala aspekter.

[ Annons ]

– Ofta när den här typen av områden utvecklas och ska integreras i staden tar man inte hänsyn till att det är ett äldre område med en historia. Och det blir svårt att lägga till i efterhand, säger Stefan Sjöberg.

I Munksjö fabriksområde har K?+?S blandat områdets karaktär med gröna hållbara miljöer. Mindre gårdsutrymmen sammanlänkas och bildar stora gårdskvarter öppna både för boende och allmänheten. Längs vatten- och kajkanten har de skapat en strandpromenad både för cyklister och gående. Husen i planen har inte en fast form utan kan se olika ut beroende på byggherre, fastighetsägare och arkitekt. För K?+?S var det viktigt att skapa stadskänsla i det gamla industriområdet men täthet var inte i fokus.

– En viss täthet är viktig för att genera stadsliv. Det handlar inte om hur tätt byggnaderna står utan snarare om en koncentration av händelser och rörelser som skapar stadskvalitet, säger Ola Kjellander.

I stadsutvecklingsprojektet för Sjöcrona Park i Helsingborg har Kjellander + Sjöberg använt sig av samma tankesätt som i Munksjö. Stora rekreationsytor och storgårdskvarter mitt i staden. Bild: Kjellander + Sjöberg

___________________________________________________

Fakta/kjellander +sjöberg

Bakgrund: Arkitekt­kontoret leds av Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi Inkinen och Lena Viterstedt. Fokus ligger på urbanitet, hållbarhet, den publika dimensionen och sociala frågor.
Liknande projekt: Sjöcrona Park, Helsingborg, Årstafältet, Stockholm.
Andra projekt: Access Annedal, Sparsamheten, Villa Vy, alla i Stockholmstrakten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]