Kiruna är en av de kommuner som kan få det extra investeringsstödet. Foto: Shutterstock.
Publicerat 2 februari, 2017

Kiruna och Gällivare får extra investeringsstöd

Regeringen har fattat beslut om att ge extra investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder i kommunerna Kiruna och Gällivare. Som mest kan 447 miljoner kronor överlämnas till kommunerna i form av extra investeringsstöd.

Förordningsändringen, som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om, gäller då en kommun står inför omfattande förändringar i sin fysiska samhällsstruktur. Kommunen ska då ha möjlighet att söka ett högre investeringsstöd för byggandet av bostäder. Det framgår av ett pressmeddelande som regeringen publicerat under torsdagen.

[ Annons ]

– Regeringens beslut underlättar för malmfältskommunerna att bygga de nya hyresbostäder som är nödvändiga för att klara stadsomvandlingen. Den omställning som Gällivare och Kiruna står inför innebär stora extra kostnader för kommunerna, LKAB och enskilda. Det är rimligt att staten ger ett extra stöd under sådana särskilda omständigheter. Det ökar också möjligheterna för Gällivare och Kiruna att få fram nya bostäder till en rimlig hyra. När hyresbostäder byggs med investeringsstöd innebär regelverket också att det sätts ett tak för hyrorna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i pressmeddelandet.

I Kiruna och Gällivare pågår en stor stadsomvandling då delar av städerna flyttas på grund av deformationer i marken orsakade av gruvdriften. I Kiruna behöver omkring 6 000 personer flytta och i Gällivare omkring 3 200 personer.

Förordningens omedelbara tillämpningsområde är de 1 424 hyresbostäder i Kiruna och de 1 069 hyresbostäderna i Gällivare som behöver byggas på grund av den aktuella stadsflyttningen i städerna.

Om hela stödbeloppet söks för dessa hyresbostäder ökas stödbeloppet från 607 miljoner kronor till 1 055 miljoner kronor, en ökning med 447 miljoner kronor för de bägge kommunerna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]