KF Fastigheter har sålt fastigheten Sigtuna Märsta 1:238 i Märsta, samt den nybyggda butiksfastigheten Jerikodal 16 i Mjölby till Handelsbodarna i Sverige Fastighets för 150 miljoner kronor.
Publicerat 20 februari, 2012

KF Fastigheter säljer för 150 miljoner

KF Fastigheter har sålt fastigheten Sigtuna Märsta 1:238 i Märsta, samt den nybyggda butiksfastigheten Jerikodal 16 i Mjölby till Handelsbodarna i Sverige Fastighets för 150 miljoner kronor.

[ Annons ]

Försäljningarna genomfördes som bolagsaffärer där det underliggande fastighetsvärdet uppgick till totalt cirka 150 miljoner kronor. Handelsbodarna tillträdde Märsta den 1:a december 2011 och i Mjölby den 1:a februari 2012. Den totala uthyrbara ytan för fastigheterna är ca 8500 kvadratmeter.

Handelsbodarna är KF Fastigheters och SPP:s gemensamma fastighetsbolag som har det uttalade målet att bli Sveriges mest miljövänliga fastighetsbolag för handelsfastigheter. Ambitionen är att inom något år ha ett bestånd av klimatneutrala fastigheter värt två miljarder kronor. I beståndet finns nu 9 handelsfastigheter till ett totalt värde av cirka 600 miljoner kronor.

Ytorna i Mjölby och Märsta hyrs framförallt av Coop. Fastigheterna kommer även fortsättningsvis att förvaltas av KF Fastigheter på Handelsbodarnas uppdrag.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]