[ Annons ]

Skärmdump: Hyresgästföreningens hyreskarta
Publicerat 20 november, 2017

Kartläggning av de svenska hyrorna

Zooma in hyresnivån i just ditt område. Nu presenterar Hyresgästföreningen 2016 och 2017 års hyror i kartformat.

Hyreskartan, som du hittar via denna länk, bygger på data från Statistiska centralbyråns årliga hyresundersökning. Här går det att på lokal nivå se medianhyrorna i olika områden för 2016 och 2017.

[ Annons ]

– Det ger en bra bild av vilka hyresnivåer som finns i Sveriges kommuner och i storstädernas stadsdelar, säger Love Börjeson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen.

Högst hyror finns i Stockholm med kranskommuner, följt av Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund.

Zoomar man in på storstäderna, framförallt i Stockholm, framträder hur hyrorna skiljer sig avsevärt åt mellan olika stadsdelar. Till exempel är månadshyran per kvadratmeter 130 kronor på Kungsholmen och 82 kronor i Skärholmen.

– I debatten påstås ofta felaktigt att det inte är någon skillnad i hyresnivåer mellan inner- och ytterområden i Stockholm – ibland påstås till och med att hyrorna i innerstaden är betydligt lägre än i övriga bostadsområden. Med hyreskartan visar vi svart på vitt det vi har hävdat hela tiden, att det inte stämmer, säger Love Börjeson.

Men å andra sidan framgår också tydligt att hyrorna är lägre på Östermalm än på Kungsholmen och Södermalm. En möjlig orsak skulle kunna vara att en stor del av hyresbeståndet ombildats till bostadsrätter. Då ger även ett relativt litet nytillskott av hyreslägenheter med presumtionshyra ett mycket stort utslag i statistiken.

Love Börjeson säger att man inte viktat andelen nyproduktion i statistiken och håller med om att det på lokal nivå skulle kunna slå ganska hårt.

Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen menar att det är svårt att dra några egentliga slutsatser om lägets inverkan på hyran utan mer kunskap om vad det är för typ av Fastigheter som jämförs.

– Som exempel jämförde jag en lägenhet byggd runt 1940 i innerstaden respektive ytterstaden. Då handlade det bara om en skillnad på cirka två procent, säger Tomas Ernhagen.

Han håller det för sannolikt att det är skillnaden i markpriset som ligger bakom de största skillnaderna i Hyresgästföreningens kartläggning.

Zoomar man ut något ser man hur hyrorna i allmänhet är högre i kommuner längs kusten och i kommuner med stora högskolor eller universitet.

Tanken är att hyreskartan ska gå att använda i hyresförhandlingarna som pågår just nu.

–  I det regeringsuppdrag som arbetades fram förra året åtog sig både Hyresgästföreningen och SABO att effektivisera förhandlingarna och fortsätta arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra förhandlingsresultaten lokalt och på riksnivå. Hyreskartan är ett av sätten att ta detta uppdrag vidare. I förlängningen möjliggör det för en förfinad hyressättning med hyror som bättre speglar hyresgästernas värdering på lokal nivå, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]