[ Annons ]

Många nya projekt pågår och tillkommer utanför CBD i Göteborg. Staden växer till ytan och kartan över lägesområden kommer att förändras.
Publicerat 29 augusti, 2013

Kartan ritas om i Göteborg

Många nya projekt pågår och tillkommer utanför CBD i Göteborg. Staden växer till ytan och kartan över lägesområden kommer att förändras.

NÄRINGSLIV

[ Annons ]

Strukturomvandlingen har påbörjats, men det kommer att ta tid innan Göteborgs ekonomi kan beskrivas som tjänste-driven då transportsektorn är en fortsatt stark nisch. Befolkningsökningen i regionen har under det senaste decenniet varit cirka 10 procent och den förväntas fortsätta att öka med 1 till 1,5 procent per år. Trots det är Göteborg en glest befolkad stad, där många pendlar in till staden för att arbeta. Konjunkturförändringar drabbar särskilt exportindustrin, vilket Göteborg fick erfara med ett kraftigt fall i sysselsättningen under 2009. Efter Lehmankrisen har sysselsättningen  dock gått starkt framåt.

INVESTERARMARKNADEN
Lokalt starka aktörer har dominerat transaktionsmarknaden i CBD den senaste tiden och kompletterat sina innehav. Några exempel är
Hufvudstaden som genomförde förra årets näst största affär i Göteborg på 1 265 Mkr (motsvarande 60 000 kr/kvm) då de köpte fastigheten Vallgraven 8:26 i Nordstans affärscentrum. Affären bedöms ge en direktavkastningskrav på cirka 4,8 procent.  I början av året köpte Platzer en kontorsfastighet på 6 500 kvm i Gullbergsvass från Stena Fastigheter för 144 Mkr. Platzer ägde sedan tidigare grannfastigheten och såg en utvecklingspotential i att äga båda fastigheterna.

I maj köpte Wallenstam nio kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstad med i huvudsak handel och kontor. Affären var till stor del strategisk med en uttalad ambition att bidra till den centrala stadens utveckling. Göteborgs goda förutsättningar och starka marknadsposition inom industri-/logistikfastigheter har bidragit till att större aktörer som Klövern, Corem, NREP gått på förvärvsoffensiv under hösten 2012. Fastigheterna har till övervägande del varit fullt uthyrda med långa kontrakt som Klöverns förvärv i Mölndal med ett 15-årigt hyresavtal med KappAhl. Fastig­hetsvärdet var 490 Mkr, motsvarande cirka 10 000 kr/kvm och en bedömd direktavkastning på 7 procent.

BOSTÄDER
Efterfrågan på bostäder är mycket hög och vakanserna är obefintliga. Lågt byggande, hög befolkningstillväxt samt höga priser på bostadsrätter leder till att även nyproducerade lägenheter med högre hyresnivå är eftertraktade. Allmännyttiga Bostadsbolaget har nyligen färdigställt 86 lägenheter i Västra Eriksberg och i kvarteret Venus i Norra Gårda har Poseidon byggt 316 nya lägenheter.  Poseidon har omkring 10 projekt som kan ge över 1?000 nya lägenheter. I centrum är det dock de privata aktörerna som äger huvuddelen av bostadsbeståndet.

Toppnoteringar i hyresnivå för nya hyresrätter ligger på 1 750 kr/kvm och de flesta nyproduktionsprojekt färdigställda senaste tiden ligger närmare 1 700 kr/kvm.  Med en stark efterfrågan från potentiella hyresgäster ligger utmaningarna främst i att ordna fram markanvisningar för nya byggprojekt. I maj såldes en bostadsfastighet i centrala Göteborg där kvadratmeterpriset blev strax över 37 500 kr/kvm. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 1,75 procent vilket visar på mycket låga direktavkastningskrav för centrala bostäder i Göteborg.

LOKALER
Det har varit stort intresse för att etablera kontor i de mest centrala delarna vilket har minskat vakanserna kraftigt. Vakansgraden är nu kring 4 procent i CBD. Under det senaste året har flera större hyresgäster valt att teckna hyreskontrakt i nybyggda projekt, till exempel  Sweco som flyttat från Gullbergsvass till NCC:s projekt vid Ullevi. Under 2014 flyttar ÅF från CBD till Skanskas projekt utmed Göteborgsvägen. Detta innebär att flertalet större lokaler kommer att bli lediga i CBD inom en snar framtid.

Marknadshyran i Göteborg CBD noteras på 2 200 kr/kvm och Newsec bedömer att hyresmarknaden kommer vara fortsatt stabil i Göteborg, då efterfrågan bedöms vara fortsatt god i kombination med en relativt låg nyproduktion.

SLUTSATS
En stor del av de projekt som byggs eller kommer att byggas är lokaliserade utanför CBD. Allteftersom projekten färdigställs och hyrs ut kommer kartan att ritas om och A-lägen och AA-lägen kommer omfatta fler och större områden. Göteborgs hamn har stärkt sin position som bashamn mot Mellanöstern och Asien samtidigt som det nya logistikcentret innebär ökade volymer vilket stärker exportnavet.

Göteborg i siffror

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]