[ Annons ]

Tillfälliga modulbostäder kan lindra den akuta situationen för de många flyktingar som kommer till Sverige just nu. Nu vill regeringen ändra byggreglerna för att kommunerna snabbt ska kunna få de tillfälliga bostäderna på plats.
Publicerat 20 februari, 2015

Kaplan vill satsa på tillfälliga bostäder för flyktingar

Tillfälliga modulbostäder kan lindra den akuta situationen för de många flyktingar som kommer till Sverige just nu. Nu vill regeringen ändra byggreglerna för att kommunerna snabbt ska kunna få de tillfälliga bostäderna på plats.

Just nu anländer ett stort antal människor till Sverige, på flykt undan krigets Syrien och Irak. Kommunerna är hårt ansträngda av att lösa den akuta bostadssituationen, men kan snart få hjälp från regeringens håll. Bostadsminister Mehmet Kaplan vill nämligen skapa förutsättningar för kommunerna att snabbt kunna uppföra tillfälliga modulbostäder för flyktingarna, det skriver Dagens Nyheter idag.

[ Annons ]

Från regeringens håll tror man att satsningen inte kommer att överstiga det bidrag som staten idag redan betalar ut till kommunerna för att lösa den akuta bostadssituationen för flyktingar.

–?I det långa loppet kommer det förhoppningsvis vara en mer effektiv hantering av boendet så att det blir billigare, säger Mehmet Kaplan till Dagens Nyheter.

Ambitionen är att kommunerna ska kunna delta i utformningen av modulbostäderna som är aktuella på respektive ort, och att man sedan ska kunna få till ett samarbetsavtal för upphandling för att hålla kostnaderna nere. Planen kan komma att kräva ändringar av rådande byggregler.

–?Det ska gå att skynda på den vanliga planprocessen. Det är en nödvändighet för att kunna komma till skott med snabbt uppförda moduler, säger Mehmet Kaplan.

Hur länge de tillfälliga bostäderna är tänkta att stå kvar framgår i dagsläget inte av regeringens plan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]