Bostads- och stadsutvecklingminister Mehmet Kaplan (mp) planerar att lägga ner en utredning om bostadssituationen i storstadsregionerna. En utredning som alliansregeringen tillsatte.
Publicerat 15 januari, 2015

Mehmet Kaplan lägger ner Attefallutredning

Bostads- och stadsutvecklingminister Mehmet Kaplan (mp) planerar att lägga ner en utredning om bostadssituationen i storstadsregionerna. En utredning som alliansregeringen tillsatte.

Det är ”Utredningen om förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna” som inte kommer att avslutas. Beslut togs på torsdagens regeringssammanträde.

[ Annons ]

Den första september i år var det meningen att utredningen redovisa förslag på  åtgärder för hur bostadssituationen kan förbättras i storstadsregionerna. Utredningen skulle även, bland annat, föreslå insatser för grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och åtgärder för minskad segregationen i utsatta områden.

Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson, är kritisk och menar att agerandet är direkt destruktivt.
– Redan i dag är det svårt att hitta bostad och det blir så klart inte bättre av att man avbryter utredningar som skulle kunna utmynna i förbättringar. Än mer anmärkningsvärt blir det när man dröjer med egna förslag på området, säger Ola Johansson i ett pressmeddelande.

Under frågestunden efter regeringssammanträdet säger Åsa Romson (mp) att regeringen bedömer att frågorna kommer att täckas av andra utredningar.

Alliansregeringen påbörjade aldrig storstadsutredningen och ingen utredare har tillsattes.
– Storstadsutredningen var inte påbörjad ännu. Eftersom de frågor som den skulle utreda hanteras i andra pågående eller nyligen genomförda utredningar vill vi avvakta resultatet av dessa innan det finns anledning att sjösätta ytterligare en utredning, svarar bostadsminister Mehmet Kaplan (mp) när Fastighetstidningen frågar varför regeringen avslutar utredningen, och fortsätter:

– Den förra regeringen tillsatte en mängd utredningar, men denna tror jag även att de själva förstod var onödig, eftersom de aldrig utsåg någon utredare trots att de hade gott om tid på sig. En utredning är förenad med betydande kostnader och dessa pengar gör bättre nytta på annat håll.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]