[ Annons ]

Peab har sålt 2,9 procent av kapitalet till Ingvar Kamprad. I och med förvärvet på knappt knappt 300 miljoner kronor blir ikeagrundaren Peabs sjätte störste ägare.
Publicerat 19 september, 2011

Kamprad köper aktier i Peab

Peab har sålt 2,9 procent av kapitalet till Ingvar Kamprad. I och med förvärvet på knappt knappt 300 miljoner kronor blir ikeagrundaren Peabs sjätte störste ägare.

Totalt handlar det om 8 581 236 egna aktier av serie B till kursen 34,96 kronor per aktie. Volymen i affären uppgår till knappt 300 miljoner kronor. Peabs innehav av egna aktier uppgick före transaktionen till 9 668 220 aktier motsvarande 3,3 procent av kapitalet. Efter avyttringen innehar Peab 1 086 984 egna aktier motsvarande 0,4 procent av kapitalet.

[ Annons ]

Avyttringen sker med stöd av det bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier som styrelsen erhöll vid Peabs årsstämma 2011. Detta bemyndigande gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Syftet med Peabs innehav av egna aktier är bland annat att använda dessa vid finansiering av förvärv samt för att förbättra bolagets kapitalstruktur.

– Peab och IKEA har tidigare ingått ett samarbete avseende IKEA:s fortsatta expansion i Sverige, Norge och Finland. Överenskommelsen innebär att 10 nya varuhus kommer att byggas enligt respektive lands expansionsplan. Med den bakgrunden, samt vikten av att ha starka ägare, känns det mycket positivt att Ingvar Kamprad går in som ägare i Peab, säger Jan Johansson VD i Peab.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]