[ Annons ]

Ett amorteringskrav måste regleras i lag, inte av myndigheter. Så motiverar Kammarrätten i Jönköping sitt beslut att såga regeringens förslag – en gång till. "För stor påverkan på den enskildes ekonomi för att regleras på myndighetsnivå", anser kammarrättspresidenten.
Publicerat 27 oktober, 2015

Kammarrätten sågar amorteringskrav – igen

Ett amorteringskrav måste regleras i lag, inte av myndigheter. Så motiverar Kammarrätten i Jönköping sitt beslut att såga regeringens förslag – en gång till. "För stor påverkan på den enskildes ekonomi för att regleras på myndighetsnivå", anser kammarrättspresidenten.

I våras sade Kammarrätten i Jönköping nej till Finansinspektionens förslag om att införa ett amorteringskrav för bolånekunder. Kammarrätten motiverade sitt beslut med motiveringen att myndigheten saknar laglig rätt att driva igenom amorteringskrav. Efter ett omarbetat förslag som skulle ge myndigheten det mandatet väljer Kammarrätten i Jönköping att i ett nytt remissvar än en gång såga amorteringskravet.

[ Annons ]

– Amorteringskrav som riktar sig till enskilda hushåll bör regleras i lag. Frågan har en direkt och påtaglig inverkan på enskildas ekonomi och bör inte kunna vara föremål för regelförändringar på myndighetsnivå, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i en kommentar.

I ett utlåtande från Kammarrätten poängteras än en gång att det måste finnas stöd i grundlagen för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att ge en myndighet mandat att meddela föreskrifter.

– När regeringen nu överväger en lagändring får det inte råda några tveksamheter om att förslaget stämmer överens med grundlagen. Detta är en komplicerad fråga som kräver en grundligare utredning än vad som nu har presenterats, säger Stefan Holgersson.

Kammarrätten ifrågasätter också förslaget om att Finansinspektionen ska inhämta regeringens godkännande innan myndigheten meddelar föreskrifterna.

– Det är en udda konstruktion som inte på något sätt ger ökad legitimitet till förslaget. Den rimliga slutsatsen är att amorteringskraven påverkar både enskilda och samhället så mycket att regleringen bör ske genom lag, avslutar Stefan Holgersson.

Läs kammarrättens remissyttrande här:

Remissvar Promemorian Amorteringskrav

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]