Publicerat 8 november, 2022

Kalqyl beräknar framtida substansvärde för Amhult 2 till 122 kronor per aktie

Fastighetsbolaget Amhult 2:s delårsrapport för tredje kvartalet visade sammantaget att bolaget har hanterat förutsättningarna på att bra sätt. Det skriver Kalqyl i en uppdragsanalys daterad den 8 november.

Driftnettot ökade ännu en gång i högre utsträckning än hyresintäkterna, även om den procentuella utvecklingen för förvaltningsresultatet var lägre. Vidare närmar sig kvarter Spitfire ett färdigställande, vilket väntas resultera i både ökade hyresintäkter och uppvärdering av fastighetsbeståndet 2023. Utöver detta har anbud för kvarter Hercules inkommit.

Analyshuset har med anledning av stigande räntor sänkt sänkt framtida förvaltningsresultat något från tidigare estimeringar. Kalqyl beräknar det framtida substansvärdet, mätt som EPRA NAV, till 122 kronor per aktie, när marken är färdigställd med fastigheter.

https://kalqyl.se/sites/default/files/2022-11/Amhult%202%20-%20rapportkommentar%20Q3%2722.pdf

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]