[ Annons ]

Heleneholmsverket i Malmö är ett kraftvärmeverk som kan producera fjärrvärme och el från naturgas. Foto: Eon
Publicerat 14 september, 2022

Kalldusch för fjärrvärmekunder i Malmö

Elprischocken slår redan hårt mot södra Sverige. På det kommer nu en 20 procentig höjning av fjärrvärmepriset i Malmö och Burlöv till årsskiftet.

Energibolaget Eons fjärrvärmekunder åker på rejäla prishöjningar vid årsskiftet.  I merparten av Eons nät blir höjningen för företagskunder 13 procent, i Malmö och Burlöv blir höjningen hela 20 procent. För villaägarna, så även i Skåne, blir höjningen 13 procent.

Marc Hoffmann, vd Eon Sverige, motiverar prisökningarna med de generellt kraftiga ökningarna av marknadspriset på energi i både Sverige och Europa.

[ Annons ]

– Vi har sett hur våra produktionskostnader ökat i samtliga våra nät. Det är en följd av det exceptionella läge vi ser på marknaden just nu, såklart främst beroende på Rysslands invasion av Ukraina. Det är dock viktigt att säga att vi inte kommer att återföra hela vår ökande kostnad på kunderna, utan fjärrvärme från Eon kommer även fortsättningsvis att vara ett konkurrenskraftigt och mycket stabilt uppvärmningsalternativ.  

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd, menar att det är en helt omöjlig siffra som nu meddelas fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

– Det är en orimligt hög prisnivå där Eon sticker iväg i jämförelse med övriga energibolag. Fastighetsbranschen kan inte vara Eons krockkudde gentemot skenande priser, säger Magnus Hulthe Andersson.

En höjning som är rent oförskämd mot kunder som är inlåsta i en monopolsituation. Det anser Patrik Hall, vd Heimstaden.

– Detta handlar om en ren vinstmaximering från Eons sida i exakt fel tid.

Patrik Hall har svårt att se att vilka kostnadsökningar som egentligen drabbat Eon.

– Avfallsförbränningen har ju inte påverkats det minsta av det som nu sker i omvärlden, säger Patrik Hall.

Eons höjning på 20 procent är att jämföra mot Stockholm Exergis 8,1 procent, en betydligt lägre höjning motiverad av i princip samma orsaker.

– Jag kan inte uttala mig om hur det ser ut för andra fjärrvärmeleverantörer, men i varje nät råder det olika förutsättningar, till exempel beroende på bränslemix, säger Marc Hoffmann.

Den betydligt större ökningen i Malmö menar Marc Hoffmann motiveras av att fjärrvärmeproduktionen där är beroende av gas.

– Den osäkra gassituationen för också med sig att vi fått betydliga beredskapskostnader. Detta för att vi ska vara säkra på att kunna producera värme med andra bränslen om det krävs. Ingen ska behöva vara orolig för värmebrist om det blir en kall vinter, säger Marc Hoffmann.

I den prissättningsmodell som tillämpas av Eon spelar alternativkostnaden för andra uppvärmningsalternativ, främst värmepump och eluppvärmning, en avgörande roll. Där har som bekant priserna eskalerat. Sett i det ljuset menar Marc Hoffmann att Eons fjärrvärme, trots en kraftig prisökning, är fortsatt konkurrenskraftig.

Men om EU inför pristak för el, görs då motsvarande prisreglering nedåt för Eons fjärrvärme?

– Just nu är det många som sliter sitt hår kring hur EU ska agera framöver. Vi kommer att förhålla oss till de förhållanden som råder på marknaden utifrån vår prispolitik, men vad det de facto skulle innebära kan jag inte spekulera i nu. Jag förstår att detta är en stor påfrestning för våra kunder. Och vi hade gärna sett att man sluppit att drabbas av den exceptionella situation som råder just nu, men för att kunna bibehålla en sund fjärrvärmeaffär under rådande omvärldsläge så behöver höjningen vara betydligt större än tidigare år, säger Marc Hoffmann.

Magnus Hulthe Andersson menar att en prissättningsmodell som till stora delar bygger på alternativkostnad inte är relevant i tider som dessa.

– Det är något man kommer att behöva se över. Det är uppenbart att det är en modell som inte fungerar när det är en generell energikris. Nu kommer vi att, inom ramen för prisdialogen, att begära en förnyad dialogomgång. Eon har inte kunnat presentera några som helst skäliga förutsättningar som står paritet med höjningen för 2023.

Patrik Hall säger sig ha svårt att förstå varför Eon pressar ut ett så högt pris istället för att visa på fjärrvärmen som en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig värmelösning i förhållande till övriga energislag.

Hur kommer ni nu att hantera situationen?

– Kortsiktigt går det självklart inte att byta till något annat alternativ. Men långsiktigt blir vi naturligtvis tvungna att undersöka andra uppvärmningsalternativ. Vilket såklart egentligen är helt onödigt då fjärrvärmen i grunden är ett mycket bra uppvärmningsalternativ, säger Patrik Hall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]