[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 17 maj, 2016

Kackerlackor i köket var inte skäl till uppsägning

Tydlighet i kommunikationen och uttalade deadlines. Att det är viktigt fick en hyresvärd erfara efter att ha försökt säga upp en hyresgäst som drabbades av kackerlackor i köket.

I samband med att en trasig spis åtgärdas i en lägenhet upptäcker hyresgästen att det finns kackerlackor i köket. Hon kontaktar hyresvärden och det görs en undersökning av lägenheten. Det sätts upp fällor och lägenheten saneras.

[ Annons ]

På en vägg i köket sitter en mängd bilder uppsatta, med riktiga snäckskal som dekoration. Hyresvärden meddelar att bilderna och snäckskalen måste tas bort eftersom de ökar risken för ohyra.

När lägenheten besiktigas finns det fortfarande kackerlackor och hyresgästen har inte heller tagit bort bilderna. Det visar sig att det också finns livsmedel som förvaras öppet i köket vilket hyresgästen fått tillsägelse om att göra. Kackerlackorna har nu spridit sig till andra lägenheter.

Hyresvärden säger då upp hyresgästen. Han menar att hon brister i sin skyldighet att vårda lägenheten i så hög grad att hyresavtalet skäligen bör upphöra. Men hyresgästen vägrar att acceptera uppsägningen och fallet drivs vidare till hyresnämnden som ger hyresvärden rätt.

Hyresgästen överklagar beslutet till hovrätten som ändrar domen eftersom man anser att hyresvärden varit otydlig när det gällde kravet på att mat, bilder och snäckskal skulle avlägsnas.

Hovrätten menar också att hyresgästens bristande skötsel inte varit tillräckligt allvarlig för att hyresavtalet skulle upphöra.

Kommentar Mikael Gulliksson, chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige:

En hyresgäst som upptäcker att det finns ohyra är skyldig att genast underrätta hyresvärden oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten. Hyresvärden hade sagt upp hyresgästen på grund av åsidosatta förpliktelser.

När hyresvärden som i detta fall gör en så kallad rättelseanmaning ska det tydligt framgå vad hyresvärden förväntar sig att hyresgästen ska göra och inom vilken tid det ska ske, samt att hyresavtalet i annat fall kan komma att sägas upp.

mikael_gulliksson_jpg_web
Mikael Gulliksson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 08-613 57 22 mikael.gulliksson@fastighetsagarna.se

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]