Publicerat 28 april, 2020

K2A ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatatet rejält i första kvartalet

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter redovisar en rejäl ökning av hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 44,3 miljoner kronor under första kvartalet (33,9), en ökning med 30,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 30,2 miljoner kronor (20,3), en ökning med 48,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,7 miljoner kronor (3,3), en ökning med 72,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 27,1 miljoner kronor (69,4). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 15,5 miljoner kronor (66,3) och värdeförändringar på derivat med 5,9 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev 18,0 miljoner kronor (46,3), en minskning med 61,1 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,53 kronor (3,31), vilket innebär en minskning med 84,0 procent mot föregående år.

- Självklart påverkas alla på olika sätt av coronavirusets utbrott och K2A:s huvudsakliga fokus är på hälsa och säkerhet för medarbetare, kunder och samarbetspartner. För verksamhetens del kan konstateras att påverkan hittills är begränsad och vi har under det första kvartalet och andra kvartalet till dags dato inte erfarit någon signifikant påverkan på hyresintäkter. Vi följer dock utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som krävs för att bidra till minskad smittspridning och agerar för att motverka den negativa effekten på verksamheten, kommenterar vd Johan Knaust i delårsrapporten.

- Kärnaffären är stabil och K2A förbereder sig för att planenligt byggstarta Gävle Kungsbäck etapp 3 där vi avser att bygga 126 studentbostäder. Även i Sundsvall talar allt för att K2A kommer att byggstarta 236 studentbostäder på fastigheten Förrådet 4. K2A har dock stor ödmjukhet inför att situationen kan förändras på grund av situationen i samhället, fortsätter Johan Knaust.

- Sammantaget ser vi positivt på K2A:s möjlighet till fortsatt hållbart värdeskapande, avslutar Johan Knaust.

K2A, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter44,333,930,7%
Driftöverskott30,220,348,8%
Förvaltningsresultat5,73,372,7%
Resultat före skatt27,169,4-61,0%
Nettoresultat18,046,3-61,1%
Resultat per aktie, kronor0,533,31-84,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]