Publicerat 21 oktober, 2020

K2A ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i tredje kvartalet

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 52,6 miljoner kronor (37,0), en ökning med 42,2 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 37,3 miljoner kronor (25,9), en ökning med 44,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 10,6 miljoner kronor (7,2), en ökning med 47,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 43,7 miljoner kronor (18,5). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 33,8 miljoner kronor (11,3).

Resultatet efter skatt blev 31,3 miljoner kronor (16,7). Resultat per aktie hamnade på 1,30 kronor (0,57), vilket innebär en ökning med 128,1 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie steg till 80,26 kronor (60,50) per den 30 september.

- Antalet lägenheter i produktion har aldrig varit så högt som nu. Inom två år förväntas antal bostäder under förvaltning öka med mer än 40 procent enbart som ett resultat av färdigställande av de befintliga lägenheterna i produktion. I tillägg till detta avser vi fortsätta genomföra förvärv vilket kommer att addera ytterligare fastigheter till förvaltningsportföljen. Under perioden januari till september 2020 investerades totalt 476 miljoner kronor i projekt jämfört med 331 miljoner kronor under samma period föregående år. Samtidigt genomfördes förvärv för 570 miljoner kronor att jämföra med 20 miljoner kronor förra året. Fastighetsvärdet uppgick vid utgången av perioden till 5 125 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 27 procent i jämförelse med utgången av 2019, kommenterar Johan Knaust, vd i K2A.

- Trots en turbulent omvärld under 2020 som påverkat individer och organisationer globalt har vi haft en god utveckling vad gäller tillväxt, organisationsförstärkning och hållbara initiativ. För bolagets del har Covid-19 pandemin haft en begränsad effekt på verksamheten och vi har inte erfarit någon signifikant påverkan på hyresintäkterna. Vi följer dock utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som krävs för att bidra till minskad smittspridning och agerar för att motverka den negativa effekten på verksamheten, fortsätter Johan Knaust.

K2A, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter52,637,042,2%
Driftöverskott37,325,944,0%
Förvaltningsresultat10,67,247,2%
Resultat före skatt43,718,5136,2%
Nettoresultat31,316,787,4%
Resultat per aktie, kronor1,300,57128,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor80,2660,5032,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]