Publicerat 28 april, 2021

K2A ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i första kvartalet

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 61,2 miljoner kronor (44,3), en ökning med 38,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 37,5 miljoner kronor (30,2), en ökning med 24,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 10,0 miljoner kronor (5,7), en ökning med 75,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 265,3 miljoner kronor (27,1). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 243,0 miljoner kronor (15,5) och värdeförändringar på derivat med 12,4 miljoner kronor (5,9).

Resultatet efter skatt blev 207,4 miljoner kronor (18,0), en ökning med 1 052 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 11,30 kronor (0,52), vilket innebär en ökning med 2 073 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 104,38 kronor per aktie (78,84).

Bolaget ökade antalet förvaltade lägenheter till 3 103 (2 510) per den 31 mars.

- Under det första kvartalet 2021 ökade vi tillväxttakten ytterligare. Sammantaget ökade fastighets- och projektportföljen med 1 000 bostäder. En majoritet av projekten byggstartar under 2021, vilket sammantaget gör att vi redan nu bedömer att vi kommer uppnå vårt operativa mål att byggstarta minst 1 000 bostäder under 2021, varav minst 500 i egen regi. Samtliga byggnader kommer miljöcertifieras enligt Svanen eller motsvarande miljöcertifiering. K2A ska vid utgången av år 2025 förvalta minst 10 000 bostäder, eller inneha förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde som överstiger 20 miljarder kronor, kommenterar vd Johan Knaust.

K2A, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter61,244,338,1%
Driftöverskott37,530,224,2%
Förvaltningsresultat10,05,775,4%
Resultat före skatt265,327,1879,0%
Nettoresultat207,418,01 052,2%
Resultat per aktie, kronor11,300,522 073,1%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor104,3878,8432,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]