Publicerat 26 oktober, 2022

K2A ökade förvaltningsresultatet

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 96,3 miljoner kronor (70,7), en ökning med 36,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 67,3 miljoner kronor (49,9), en ökning med 34,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 16,7 miljoner kronor (16,4), en ökning med 1,8 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -28,7 miljoner kronor (10,5).

Realiserade värdeförändringar i fastigheter var -1,7 miljoner kronor (0).

Värdeförändringar i derivat var 42 miljoner kronor (4,3).

Resultatet efter skatt blev 10,1 miljoner kronor (21,6).

Substansvärdet, EPRA NAV, uppgick till 31,91 kronor per stamaktie (22,14).

Vd Johan Knaust skriver bland annat följande i vd-ordet.

"K2A kommer att fortsätta växa markanvisning för markanvisning, investering för investering, byggstart för byggstart i den takt som plånboken tillåter. Med de ekonomiska förutsättningar som råder i världen idag kommer takten att vara lägre än under högkonjunktur. Genom att
undvika kortsiktiga risker lägger vi grunden för vår långsiktiga tillväxt, vilket är fundamentalt för ett bolag vars tidsperspektiv mäts i decennier och inte i kvartal."


K2A, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter96,370,736,2%
Driftöverskott67,351,133,7%
Förvaltningsresultat16,716,41,8%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-28,710,5
Nettoresultat10,121,6-53,2%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]