Publicerat 17 februari, 2021

K2A ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, föreslår utdelning till stamaktieägare

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter, redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Covid-19-pandemin har inte haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter under perioden. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 57,5 miljoner kronor (40,4), en ökning med 42,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 35,8 miljoner kronor (26,7), en ökning med 34,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 13,0 miljoner kronor (7,1), en ökning med 83,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 125,4 miljoner kronor (117,7), en ökning med 6,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 6,57 kronor (6,87), vilket innebär en minskning med 4,4 procent mot föregående år.

I utdelning till stamaktieägarna föreslås 0,50 kronor (0,00).

Utdelningen till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 90,29 kronor (71,31).

Vd Johan Knaust skriver i en kommentar till rapporten att K2A under 2020 har stärkt sin position inom alla nyckelområden.

"Vi har ett rekordstort antal lägenheter i produktion vilket i kombination med vår höga förvärvstakt under året innebär att vi kommer se en kraftig ökning av antalet bostäder under förvaltning under kommande år. Vi har samtidigt stärkt vår gröna profil, tagit ytterligare steg i vår ambition att bli rikstäckande på studentbostäder och ökat närvaron på ett flertal prioriterade orter för mer effektiv förvaltning", skriver bolagschefen.

K2A, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter57,540,442,3%
Driftöverskott35,826,734,1%
Förvaltningsresultat13,07,183,1%
Nettoresultat125,4117,76,5%
Resultat per aktie, kronor6,576,87-4,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor90,2971,3126,6%
Utdelning per aktie, kronor0,500,00

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]