Publicerat 16 juli, 2021

K2A minskade förvaltningsresultatet

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 61,2 miljoner kronor (47,7), en ökning med 28,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 41,5 miljoner kronor (33,2), en ökning med 25,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,8 miljoner kronor (9,4), en minskning med 38,3 procent mot föregående år.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 120,6 miljoner kronor (13,2)
Resultatet efter skatt blev 93,9 miljoner kronor (44,9), en ökning med 109,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,57 kronor (2,1), vilket innebär en ökning med 117,6 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per stamaktie låg på 109,63 kronor (77,73).

K2A, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter61,247,728,3%
Driftöverskott41,533,225,0%
Förvaltningsresultat5,89,4-38,3%
Nettoresultat93,944,9109,1%
Resultat per aktie, kronor4,572,1117,6%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor109,6377,7341,0%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]