[ Annons ]

Kv. Roten, 277 studentlägenheter i Umeå, är en av de byggnader som ska certifieras enligt Miljöbyggnad iDrift och klimatriskinventeras. Foto:K2A
Publicerat 27 januari, 2021

K2A miljöcertifierar 70 byggnader

K2A miljöcertifierar 70 byggnader äldre än tre år med Sweden Green Building Councils nya Miljöbyggnad iDrift. Samtdigt klimatriskinventerar man beståndet för att identifiera framtida risker.

Byggnaderna det handlar utgörs av hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter, som samtliga ses över utifrån en rad krav gällande bland annat inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning.

Samtidigt gör man en klimatriskinventering för att identifiera risker kopplade till exempelvis översvämning, värmeböljor, skogsbränder och kraftiga snöfall.

[ Annons ]

– För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra fastigheter är hållbara över tid och klarar framtida klimatförändringar. Med Miljöbyggnad iDrift kan vi nu ta ett gemensamt grepp om ett stort fastighetsbestånd på 70 byggnader, säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A

Enligt Johan Knaust, vd på K2A, är genomgången ytterligare ett steg i arbetet med att framtidssäkra förvaltningsportföljen.

– Certifieringen ger oss ett kvitto på att vi lever upp till våra högt ställda miljökrav och utgör ett beslutsunderlag för vad vi kan förbättra för att bedriva en hållbar förvaltning. Klimatriskinventeringen ger oss dessutom ytterligare förutsättningar att redovisa och åtgärda risker på ett strukturerat sätt. I slutändan handlar detta om att framtidssäkra våra byggnader, om mer nöjda kunder och högre lönsamhet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av Sweden Green Building Council (SGBC) och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader som är i drift.

– Vår sektor har historiskt fokuserat sitt hållbarhetsarbete på nya byggnader. Nu är det hög tid att vi tar ansvar för de byggnader som redan finns. SGBCs nya certifiering, Miljöbyggnad iDrift, ska driva arbetet med hållbar förvaltning och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål. K2A:s satsning visar att omställningen kan ske effektivt i stora fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

K2A grundades 2013 och är ett grönt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]