BIld: K2A
Publicerat 9 december, 2019

K2A förvärvar hyresbostäder i Växjö

K2A Knaust & Andersson Fastigheter köper 100 procent av aktierna i Skanska Hyresbostäder Hovs Hagar AB, som äger fastigheten Växjö Soluppgången 1 av Skanska. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 160 Mkr.

Skanska ska fortsättningsvis finansiera, bygga och färdigställa projektet, som beräknas vara klart i januari 2022. Det är också då som K2A tar över bolaget och Växjö Soluppgången 1.

Fastigheten ligger fyra kilometer norr om Växjö och ska bestå av tre hus med sammanlagt 60 hyreslägenheter med en uthyrningsbar area om cirka 3 700 kvadratmeter, med en förskola för 125 barn på en uthyrningsbar area om cirka 1 100 kvadratmeter.

– Detta är ett förvärv i linje med vår strategi att stärka vår position på orter med stark befolkningstillväxt och där det finns god efterfrågan på hyres- och studentbostäder. Vi har sedan tidigare två andra projekt i Växjö vilka planeras att färdigställas under 2022 och sammantaget kommer vi inom ett par år kunna erbjuda över 300 hyres- och studentbostäder, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Byggnaderna uppförs enligt Skanskas egna hållbarhetsstandard – Skanska Grön Hyresbostad, som fokuserar på olika parametrar i förstudie, genomförande och drift för att uppnå en god hållbarhet och minimera miljöpåverkan. Bland annat kommer solceller att installeras på taken och det kommer även att förberedas för laddstolpar för bilar.

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]