BIld: K2A
Publicerat 9 december, 2019

K2A förvärvar hyresbostäder i Växjö

K2A Knaust & Andersson Fastigheter köper 100 procent av aktierna i Skanska Hyresbostäder Hovs Hagar AB, som äger fastigheten Växjö Soluppgången 1 av Skanska. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 160 Mkr.

Skanska ska fortsättningsvis finansiera, bygga och färdigställa projektet, som beräknas vara klart i januari 2022. Det är också då som K2A tar över bolaget och Växjö Soluppgången 1.

[ Annons ]

Fastigheten ligger fyra kilometer norr om Växjö och ska bestå av tre hus med sammanlagt 60 hyreslägenheter med en uthyrningsbar area om cirka 3 700 kvadratmeter, med en förskola för 125 barn på en uthyrningsbar area om cirka 1 100 kvadratmeter.

– Detta är ett förvärv i linje med vår strategi att stärka vår position på orter med stark befolkningstillväxt och där det finns god efterfrågan på hyres- och studentbostäder. Vi har sedan tidigare två andra projekt i Växjö vilka planeras att färdigställas under 2022 och sammantaget kommer vi inom ett par år kunna erbjuda över 300 hyres- och studentbostäder, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Byggnaderna uppförs enligt Skanskas egna hållbarhetsstandard – Skanska Grön Hyresbostad, som fokuserar på olika parametrar i förstudie, genomförande och drift för att uppnå en god hållbarhet och minimera miljöpåverkan. Bland annat kommer solceller att installeras på taken och det kommer även att förberedas för laddstolpar för bilar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]