Publicerat 22 december, 2021

K-Fastigheter utvärderar ett nytt koncept med fokus på kommersiella hyresgäster

Fastighetsbolaget K-Fastigheter utvärderar ett nytt kommersiellt koncept. Bolaget har ansökt om bygglov för en ny typ av konceptbyggnad, denna gång med fokus på kommersiella hyresgäster. Det framgår av ett pressmeddelande.

K-Fastigheter köpte i september fastigheterna Rusthållaren 3 och 4 i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea. Bolaget har nu lämnat in bygglovsansökan för fastigheterna avseende byggnation av ett nytt kontorskoncept för kommersiella hyresgäster.

- Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Hässleholm och vi ser möjlighet att utveckla ett nytt koncept, kallat K-Kommersiellt. Fastigheten i Hässleholm är ett pilotprojekt för kommersiella hyresgäster som vill ha flexibel kontorsmiljö. Det blir ett projekt vi vill kunna utveckla på hemmaplan för att i detalj utvärdera och studera konceptet inför eventuell lansering. Ett nytt kontorshus ger oss även möjlighet att samordna delar av verksamheterna i K-Fastigheter och K-Prefab, som idag sitter på olika adresser, säger Jacob Karlsson vd för K-Fastigheter.

K-Kommersiellt är ett pilotprojekt som utvecklas med hjälp av Arkitekterna Krook & Tjäder för gestaltning och arkitektur. Byggnaden i Hässleholm beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024 och konceptet ska utvärderas inför en eventuell lansering i fler orter.

- K-Fastigheter är och kommer förbli ett bostadsbolag och behåller vårt operativa mål om att minst 80 procent av hyresintäkterna ska vara bostadsrelaterade. Vid utgången av tredje kvartalet låg denna siffra på cirka 85 procent. Om konceptet faller ut i enlighet med våra förväntningar kan vi i framtiden, i mindre skala, utveckla K-Kommersiellt i storstadsområden, primärt Stockholm, Göteborg och Malmö. Då som komplement till vår bostadsproduktion men aldrig i en utsträckning som riskerar att vi inte lever upp till minst 80 procent av hyresintäkter från bostadssidan, avslutar Jacob Karlsson.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]