Publicerat 16 februari, 2023

K-Fastigheter rapporterar blygsam ökning av förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget K-Fastigheter redovisar en marginell förbättring av förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning (0).

Hyresintäkterna uppgick till 109,1 miljoner kronor (75,3), en ökning med 44,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 27,1 miljoner kronor (27,0).

Förvaltningsresultatet har varit pressat under året till följd av ökade driftkostnader för el och värme, samt högre finansieringskostnader på grund av stigande räntor.

“Delar av detta kommer att kompenseras under det kommande året i och med hyreshöjningar. Dock kommer hyreshöjningarna för det kommande året inte att fullt ut kompensera kostnadsökningarna utan kostnadsökningarna kommer att behöva tas igen successivt över tid” kommenterar vd Jacob Karlsson i rapporten.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 86,2 miljoner kronor (387,1). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -4,3 miljoner kronor (20,6).

Resultatet före skatt var 111,8 miljoner kronor (458,7).

Resultatet efter skatt blev 94,2 miljoner kronor (361,8), och per aktie 0,35 kronor (1,68).

Långsiktigt substansvärde, NAV, per aktie låg på 26,79 kronor (23,11).

K-Fastigheter, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter109,175,344,9%
Förvaltningsresultat27,127,00,4%
Värdeförändringar fastigheter, totalt86,2387,1-77,7%
Värdeförändringar derivat, totalt-4,320,6
Resultat före skatt111,8458,7-75,6%
Nettoresultat94,2361,8-74,0%
Resultat per aktie, kronor0,351,68-79,2%
Substansvärde, NAV, per aktie, kronor26,7923,1115,9%
Utdelning per aktie, kronor00

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]