Publicerat 5 maj, 2020

K-Fastigheter ökar förvaltningsresultatatet med 40 procent i första kvartalet

K-Fastigheter redovisar högre hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna stegtill 47,8 miljoner kronor under första kvartalet (33,0), en ökning med 44,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 30,5 miljoner kronor (21,7), en ökning med 40,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 15,5 miljoner kronor (11,1), en ökning med 39,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 116,0 miljoner kronor (55,4). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 121,4 miljoner kronor (47,6) och värdeförändringar på derivat med -13,8 miljoner kronor (1,9).

Resultatet efter skatt blev 92,3 miljoner kronor (43,4), en ökning med 112,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,72 kronor (1,73), vilket innebär en ökning med 57,2 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 78,74 kronor den 31 mars, en uppgång med 5 procent jämfört med 74,96 kronor per aktie vid årsskiftet.

- Förvaltningsresultatet för första kvartalet, som är ett säsongsmässigt svagare kvartal, ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet 2019. Hyresintäkterna ökade med hela 45 procent och hyresvärdet vid periodens utgång uppgick till 207,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med utgången av första kvartalet 2019. Detta borgar för god tillväxt i förvaltningsresultatet även framöver, kommenterar vd Jacob Karlsson i delårsrapporten.

K-Fastigheter, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter47,833,044,8%
Driftöverskott30,521,740,6%
Förvaltningsresultat15,511,139,6%
Resultat före skatt116,055,4109,4%
Nettoresultat92,343,4112,7%
Resultat per aktie, kronor2,721,7357,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor78,74

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]