Publicerat 26 februari, 2021

K-Fastigheter mer än fördubblar förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget K-Fastigheter redovisar ökade hyresintäkter och mer än en fördubbling av förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i föregående år.
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna steg till 56,2 miljoner kronor (44,7), en ökning med 25,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 19,1 miljoner kronor (8,6), en ökning med 122,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 231,3 miljoner kronor (193,2). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 211,7 miljoner kronor (148,0) och värdeförändringar på derivat med 8,0 miljoner kronor (32,2).

Resultatet efter skatt blev 171,1 miljoner kronor (167,9), en ökning med 1,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,77 kronor (5,94), vilket innebär en minskning med 19,7 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Substansvärde steg till 102,02 kronor per aktie (74,96), en ökning med 36,1 procent.

- Med anledning av ovan finns det goda grunder för oss att revidera upp tidigare kommunicerat operativt mål om att byggstarta 1 000 lägenheter per år innan utgången av år 2023. Vi känner oss väl rustade för att slå det målet med god marginal och har valt att revidera målet till 1 300 lägenheter på årlig basis före 2023 års utgång, kommenterar vd Jacob Karlsson i bokslutet.

K-Fastigheter ska även vid utgången av år 2023 förvalta minst 5 000 lägenheter i Norden.

- För att summera året 2020: Vi har haft högt tempo i affärer för kommande tillväxt och går in i 2021 som ett nytt bolag med ett fjärde affärsområde och ett nytt högre operativt mål. Vår aktie har utvecklats positivt med 66 procent, vilket är glädjande för våra omkring 3 600 aktieägare. Vid utgången av året uppgick vår totala portfölj av lägenheter under förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda, men ej tillträdda förvärv, till 7 496 stycken, en ökning med 90 procent sedan motsvarande period föregående år, kommenterar Jacob Karlsson.


K-Fastigheter, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter56,244,725,7%
Förvaltningsresultat19,18,6122,1%
Resultat före skatt231,3193,219,7%
Nettoresultat171,1167,91,9%
Resultat per aktie, kronor4,775,94-19,7%
Substansvärde per aktie, kronor102,0274,9636,1%
Utdelning per aktie, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]