Publicerat 22 april, 2021

K-Fastigheter köper fastighet i Järfälla från Kungsleden

Fastighetsbolaget K-Fastigheter ska förvärva en fastighet i Barkarbystaden i Järfälla från Kungsleden. Affären sker genom bolagsöverlåtelse och är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft senast den 31 december 2025, enligt ett pressmeddelande.

Planen är att bygga upp emot 400 hyresrätter på fastigheten Järfälla Veddesta 2:65. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 259 miljoner kronor och förväntad bruttoarea är drygt 32 000 kvadratmeter.

"Detta blir ett betydande projekt för K-Fastigheter i Stockholmsområdet. Vi bedömer att investeringen uppgår till ca 975 mkr och marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1 350 mkr", säger vd Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

K-Fastigheter väntas tillträda fastigheten i det fjärde kvartalet i år.

Kungsleden skriver i ett eget pressmeddelande att den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas till 114 miljoner kronor.

"Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att följa K-Fastigheters arbete med att utveckla detta expansiva område i Stockholm. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande" säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO på Kungsleden.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]