Publicerat 1 juli, 2020

K-Fastigheter köper byggrätt i Nödinge för att bygga 130 hyreslägenheter

K-Fastigheter har ingått avtal om utveckling av en byggrätt i centrala Nödinge i Ale kommun.
Bolaget avser tillsammans med säljaren Joelberg att utveckla en detaljplan lämplig för K-Fastigheters egenutvecklade Punkthus med upp till 130 130 hyreslägenheter och bruttototalarea om 10 800 kvadratmeter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion, preliminär köpeskilling uppgår till 31,4 miljoner kronor och baseras på ett pris om 3 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Finansiering sker genom befintlig kassa. Beräknad uthyrningsbar yta uppgår till totalt 8 500 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om 15,3 miljoner kronor. Tillträde till aktierna sker efter lagakraftvunnen detaljplan.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]