Publicerat 14 september, 2021

K-Fastigheter köper byggrätt i centrala Hässleholm

Fastighetsbolaget K-Fastigheter har köpt fastigheterna Rusthållaren 3 och 4 i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea. Det framgår av ett pressmeddelande.

Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till 17 miljoner kronor. Förväntad bruttoarea, byggrätt ovan mark uppgår till 8 000 kvadratmeter samt ett underjordiskt garage. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och byggnation bedöms preliminärt inledas under senare delen av 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]