Publicerat 30 september, 2020

K-Fastigheter gör sitt första förvärv av byggrätter i Västerås

K-Fastigheter har ingått avtal om förvärv av aktierna i Neprat Västerås som äger fastigheten Östra Vildrosen 1 i stadsdelen Önsta Gryta i norra Västerås. Detaljplanen har vunnit laga kraft och K-Fastigheter planerar att bygga upp till 120 hyresrätter på fastigheten. Det framgår av ett pressmeddlande.

Det är bolagets första förvärv av byggrätter i Västerås. Byggnationen planeras börjas 2021. Det årliga hyresvärdet bedöms uppgå till 15,5 miljoner kronor efter färdigställande. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 34 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 330 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Finansiering sker genom befintlig kassa.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]