Publicerat 29 september, 2023

K-Fastigheter genomför kapitalanskaffning på cirka 331 miljoner kronor

Fastighetsbolaget K-Fastigheter genomför en riktad nyemission om sammanlagt 24 miljoner B-aktier till kursen 13,80 kronor och som tillför cirka 331 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Teckningskursen innebär en rabatt med cirka 8,2 procent mot gårdagens senaste betalkurs på 15,04 kronor.

Igår kväll aviserade bolaget planen att genomföra riktad nyemission på cirka 350 miljoner kronor, riktat till svenska och internationella institutionella investerare.

Den nu genomförde kapitalanskaffningen genomförs enligt två separata emissionsbeslut. Dels som en riktad nyemission av cirka 18,2 miljoner B-aktier riktat till svenska och internationella institutionella investerare ("Tranche 1"), dels som en riktad nyemission av cirka 5,8 miljoner B-aktier riktad till storägaren Erik Selin Fastigheter ("Tranche 2").

Investerare i den riktade nyemissionen enligt Tranche 1 innefattar såväl befintliga aktieägare som nya svenska och internationella institutionella investerare, såsom Capital SMALLCAP World Fund, Fjärde AP-fonden, Clearance Capital Limited och Länsförsäkringar Fonder.

"Nyemissionerna enligt Tranche 1 och Tranche 2 är ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt. Nettolikviden från nyemissionerna är avsedd att genom förstärkning av den finansiella positionen, bland annat genom att initialt minska kortfristig lånefinansiering, öka handlingsutrymmet och möjliggöra investeringar i form av byggstarter och byggrättsförvärv", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den extra bolagsstämman för att godkänna emissionsbeslutet avseende Tranche 2 beräknas hållas omkring den 24 oktober.

Tidigare under september avsåg K-Fastigheter att emittera konvertibler på 300 miljoner kronor, men emissionen avbröts på grund av svalt intresse hos investerare.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]