Publicerat 29 december, 2022

K-Fastigheter genomför fastighetsaffär med Balder

Fastighetsbolaget K-Fastigheter förvärvar byggrätter för upp till 180 hyresrätter i Västerås. Samtidigt säljer man en fastighet som har fokus på kommersiella lokaler. Affärerna sker med Balder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Byggrätterna som omfattar del av fastigheten Vapenrocken 1 förvärvas från Balder. Lagakraftvunnen detaljplan finns. Tillträde och byggstart beräknas ske under 2023.

K-Fastigheter avser att uppföra totalt 180 hyresrätter. Dessa kommer att vara baserade på företagets egna koncepthus Lamellhus. Det årligt beräknade hyresvärdet uppgår till 26 miljoner kronor. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 49 miljoner kronor.

Samtidigt som detta säljer även bolaget förvaltningsfastigheten Rådhuset 6 i Helsingborg till Balder. Det underliggande värdet är 136 miljoner kronor. Affären sker i bolagsform. Fastigheten består till största delen av kommersiella lokaler. Affären sker i linje med bokfört värde hos K-Fastigheter.

- På Balder är vi mycket nöjda med överenskommelsen som är ett bra sätt för oss att renodla byggrättsportföljen och samtidigt förstärka förvaltningsbeståndet. Vi ser fram emot att tillträda den fina fastigheten i Helsingborg, säger Emil Engelbrektsson, fastighetsutvecklingschef på Balder.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]