Publicerat 2 december, 2020

K-Fastigheter förvärvar Finja Prefab som omsätter drygt 1 miljard kronor, köpeskilling 530 miljoner kronor

K-Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av Finja Prefab, en rikstäckande aktör inom prefabricerade betongelement som omsatte drygt 1 miljard kronor under 2019. I affären ingår även förvärv av byggrätter i centrala Hässleholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finja Prefab är en av marknadens främsta aktörer inom prefabricerad betong och en komplett stomentreprenör med brett produktutbud av väggelement, grunder, bjälklag, balkonger och trappor

Säljare är Finja och köpare är ett helägt dotterbolag till K-Fast Holding. K-Fastigheter förvärvar Finja Prefab för 530 miljoner kronor på skuldfri basis.

Finja Prefab har omkring 550 anställda och tillverkningsanläggningar på sju platser i Sverige.

K-Fastigheter förvärvar även Finja Prefabs verksamhetsfastigheter på sex orter, den sjunde arrenderas från Skanska. Köpeskillingen för denna del baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 378 miljoner kronor.

K-Fastigheter förvärvar även aktierna i Limkokaren som äger byggrätter för upp till 150 lägenheter i centrala Hässleholm för en köpeskilling om 22 miljoner kronor.

Finansiering av den totala köpeskillingen sker genom en säljarrevers om 250 miljoner kronor med 36 månaders löptid och 2 procent ränta under perioden. Resterande köpeskilling finansieras genom befintlig kassa.

K-Fastigheter avser att undersöka olika alternativ för en långfristig finansiering, vilket inkluderar emission av ett obligationslån.

K-Fastigheter tillträder aktierna i Finja Prefab, verksamhetsfastigheterna och byggrätterna den 25 januari 2021.

K-Fastigheter bedömer att det inte finns några materiella integrationskostnader och att förvärvet av Finja Prefab förväntas bidra positivt till K-Fastigheters rörelseresultat och vinst per aktie för 2021.

- Förvärvet av Finja Prefab är en viktig del i K-Fastigheters fortsatta tillväxtresa och vår strategi att bygga kostnadseffektiva egenutvecklade koncepthus i Sverige och Danmark. Betongelement är kritiska delar i våra koncepthus och står för en betydande del av den totala investeringen. Med nuvarande och kommande volymer måste vi ha kontroll över en större del av produktionskedjan för att kunna säkerställa leveranskapacitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Finja Prefab är ett välskött bolag som jag haft förmånen att växa upp med. Precis som för K-Fastigheter startade Finjas historia i Hässleholm. Finja Prefab levererar ett stabilt kassaflöde och bra resultat samt har en tydlig ambition att reducera sin miljöpåverkan, bland annat genom klimatpositiva betongstommar, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding.

K-Fastigheter har ett pågående samarbete med Finja Prefab avseende projekt Vallensbæk Strand i Köpenhamnsområdet. Dagens avtal innebär att K-Fastigheter på sikt kommer att lägga samtliga beställningar av betongelement hos Finja Prefab. Med dagens produktionstakt innebär det en årlig ordervolym om 350-400 miljoner kronor. Finja Prefab har förmåga att hantera dessa och kommande volymer.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]