Publicerat 31 mars, 2021

K-Fastigheter förvärvar fastighet i Borås

K-Fastigheter köper Borås-fastigheten Getängen 22 av Västprojekt för ett underliggande fastighetsvärde på 47 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och en tilläggsköpeskilling ska betalas ut när en ny detaljplan vunnit laga kraft, med avdrag för erlagd preliminär köpeskilling. Denna uppgår till cirka 15,7 miljoner kronor.

K-Fastigheter avser att utveckla en detaljplan som ska möjliggöra byggnation av cirka 350 lägenheter. Den nya planen är en fortsättning på den detaljplan som tidigare ägaren påbörjat.

"Säljarna har erhållit planbesked för att uppföra flerfamiljshus på fastigheten och vi kommer att driva detaljplaneprocessen med målet att byggstarta tidigast hösten 2025”, säger vd Jacob Karlsson.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]