Publicerat 22 april, 2021

K-Fastigheter föreslår en split 6:1

Aktieägarna i fastighetsbolaget K-Fastigheter kallas till i årsstämma den 19 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Erik Selin och styrelseledamöterna Jacob Karlsson, Christian Karlsson, Sara Mindus, Jesper Mårtensson och Ulf Johansson.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en split med villkor 6:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i sex aktier. Bolagsordningen föreslås därför ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 100 miljoner och högst 400 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 24 miljoner B-aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]