Publicerat 27 augusti, 2020

K-Fastigheter får in 504 miljoner kronor i riktad emission utan rabatt

K-Fastigheter har genomfört en riktad emission som tillför bolaget 504 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen har bestått av två miljoner nya B-aktier med en teckningskurs på 252 kronor per aktie. Därmed har det inte förekommit någon rabatt då priset motsvarar aktiens senaste stängningskurs på onsdagen. Priset blev fastställt genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

”Med genomförd nyemission avser bolaget att öka sin finansiella beredskap för finansiering av attraktiva byggrätter. Bolaget avser även att se över de operationella målsättningarna och återkomma med nya som återspeglar de ökade ambitionerna”, heter det.

Emissionen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 35 888 528. Utspädningseffekten är cirka 5,57 procent av aktiekapitalet och cirka 3,93 procent av rösterna.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]