Publicerat 21 juli, 2021

Julius Bär ökade rörelseresultatet – förvärvar KMP och startar ny enhet inom fastigheter

Schweiziska banken Julius Bär redovisar ökad vinst under det första halvåret jämfört med samma period föregående år. Vidare har banken annonserat ett förvärv av 83 procent av aktierna i Kuoni Mueller & Partner, KMP.

Räntenettot uppgick till 308,4 miljoner schweizerfranc (333,4).

Rörelseresultatet blev 1 992,9 miljoner schweizerfranc (1 850,8).

Resultat före skatt blev 706,9 miljoner schweizerfranc (577,2).

Nettoresultatet blev 606 miljoner schweizerfranc (491).

Resultatet per aktie blev 2,81 schweizerfranc (2,28).

Förvaltat kapital uppgick vid periodens slut till 485 miljarder schweizerfranc, en ökning med 12 procent från slutet av 2020.

Julius Bär har offentliggjort ett förvärv av 83 procent av aktierna i fastighetsservicebolaget Kuoni Mueller & Partner, som har sin bas i schweiziska huvudstaden Zürich.

Banken skapar därmed en helt ny verksamhetsdivision som helt fokuserar på fastighetsmarknaden. Den nya verksamhetsdivisionen kommer erbjuda fastighetsförvaltning, värderingar, finansiering, rådgivning och mycket mer.

Någon köpeskilling har inte offentliggjorts men Julius Bär meddelar att KMP är ett lönsamt bolag.

Julius Bär, MCHFH1-2021H1-2020Förändring
Räntenetto308,4333,4-7,5%
Rörelseresultat1 992,91 850,87,7%
Resultat före skatt706,9577,222,5%
Nettoresultat60649123,4%
Resultat per aktie, CHF2,812,2823,2%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]