Felipe Francos examensarbetet Within på KTH, lättviktsstrukturer i återvunnet material.
Publicerat 17 maj, 2018

Jordbruksspill ska in i husen

Nu står det klart att Vinnova stöttar utvecklingsprojektet Would Wood. Målet är att kunna utnyttja spill inom träindustri och jordbruk till att skapa ett formbart och hållbart byggnadsmaterial.

Inom Would Wood samarbetar arkitekter och ingenjörer med maskinteknik- och materialforskare för att utveckla nya design- och produktionsprocesser för ökad hållbarhet, bättre konstruktioner och högre estetisk variation i byggandet. Och det hela bygger alltså på att kunna utnyttja spill från träindustri och jordbruk som råvara. Vinnova stöttar nu det två år långa projektet med 7 456 000 kronor.

[ Annons ]

– Inom byggnadsindustrin är spill ett stort problem. Många av de byggnadsmaterial vi använder i våra projekt har en andel spill, eftersom vi skär bort det vi inte vill använda. Would Wood vill lösa problemet genom additiv tillverkning, säger Jonas Runberger, ansvarig förutvecklingsnätverket Dsearch på White och konstnärlig professor på Chalmers ACE.

Additiv tillverkning (som ofta kallas 3D-printing) är en term som refererar till en rad tillverkningsmetoder som använder lager-på-lager-teknik. En  teknik som ger möjlighet till en mer varierande, uttrycksfull och hållbar arkitektur.

Would wood finansieras av Vinnova inom ramarna för programmet Utmaningsdriven Innovation. Övriga partners är bland andra RISE Innventia, Chalmers ACE, KTH Maskinteknik, StoraEnso, Ragn-Sells, Scania, Veidekke och Phenotype Studio.

Läs mer om hur materialfrågorna hamnar allt mer i fokus inom bygg- och fastighetsbranschen i reportaget Inbyggd omtanke.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/inbyggd-omtanke/

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]