[ Annons ]

Jonas Nygren lämnar posten som förbundschef Hyresgästföreningen. Foto: Hyresgästföreningen.
Publicerat 7 oktober, 2020

Hyresgästföreningens förbundschef lämnar

Jonas Nygrens önskemål lämnar posten som förbundschef för Hyresgästföreningen. Efterträdare blir Erik Elmgren.

Jonas Nygren har suttit på posten som förbundschef sedan 2016. Hans uppdrag från styrelsen var att förnya, förändra och förädla Hyresgästföreningen, bland annat genom att stärka medlemsorganisationen och öka föreningens närvaro i samhällsdebatten. 

–Jonas Nygren har genom ett starkt engagemang och driv bidragit till att stärka Hyresgästföreningen. Genom att utveckla våra arbetsmetoder, vår kultur och vårt ledarskap har Jonas bidragit till att vi idag står bättre rustade som organisation. Vi har nu en bättre förmåga att möta de utmaningar som vi kommer ställas inför, både politiskt och som Sveriges största folkrörelse. Jag vill tacka Jonas för hans insatser i Hyresgästföreningen, säger Marie Linder, förbundsordförande.

[ Annons ]

Jonas Nygren lämnar posten på egen begäran och säger i ett uttalande att tiden på Hyresgästföreningen har varit både givande och spännande. 

– Tillsammans med 800 kompetenta tjänstemän och 8 000 engagerade förtroendevalda har grunden lagts för att vi ska nå målet med 850 000 medlemmar år 2027. Gemensamt har vi gjort en kulturresa internt, med fokus på tydligare ledning och styrning. Vi har stärkt vår interna samverkan i syfte att använda våra resurser bättre och därmed öka medlemsvärdet. Vi har identifierat och hanterat risker mer effektivt, arbetar mer fokuserat och blivit en mer flexibel organisation. Vår snabba omställning under pandemin med initiativet Goda Grannar är ett kvitto på det, säger han.

Efterträdare blir Erik Elmgren, som har en bakgrund som förhandlingschef och kommer närmast från rollen som biträdande förbundschef i Hyresgästföreningen. Erik Elmgren tillträder i början av 2021, Jonas Nygren kvarstår som förbundschef fram till dess.

– Uppdraget jag fick från styrelsen är nu i slutfasen, och det är dags att lämna stafettpinnen vidare till en ny förbundsledning. Jag vill tacka alla medarbetare och förtroendevalda för gott samarbete och för de insatser som gjorts. Jag ser fram emot att fortsätta följa Hyresgästföreningens viktiga arbete, säger Jonas Nygren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]