Publicerat 19 mars, 2021

John Mattsons valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i bostadsfastighetsbolaget John Mattson kallas till årsstämma torsdagen den 22 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Olofsson, Håkan Blixt, Ulrika Danielsson och Johan Ljungberg samt nyval av Ingela Lindh till styrelseledamot. Omval föreslås av Johan Ljungberg till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]