Publicerat 1 februari, 2022

John Mattson tillträder aviserat förvärv av fastigheter vid Gullmarsplan

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson har tillträtt fastigheter vid Gullmarsplan i Stockholm, ett förvärv som aviserades i november i fjol. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 670 miljoner kronor före avdrag för 25 procent latent skatt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet finansieras genom en kombination av kontanter och nyemitterade aktier. Bolaget genomför en apportemission av 672 208 aktier till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 117,8 miljoner kronor.

Resterande del av aktielikviden avses erläggas genom ytterligare en emission av 859 930 aktier, till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 150,6 miljoner kronor, vilken planeras genomföras i april. Denna ytterligare emission kräver ett beslut av årsstämman den 21 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]