Publicerat 24 februari, 2021

John Mattson redovisar oförändrat förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson redovisar oföränderat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 78,1 miljoner kronor (64,8), en ökning med 20,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 49,6 miljoner kronor (40,2), en ökning med 23,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 19,7 miljoner kronor (19,8), en minskning med 0,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 483,6 miljoner kronor (162,2).

Resultatet efter skatt blev 386,7 miljoner kronor (126,3), en ökning med 206,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 11,48 kronor (3,75), vilket innebär en ökning med 206,1 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 129,05 kronor (111,07).

John Mattson, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter78,164,820,5%
Driftöverskott49,640,223,4%
Förvaltningsresultat19,719,8-0,5%
Resultat före skatt483,6162,2198,2%
Nettoresultat386,7126,3206,2%
Resultat per aktie, kronor11,483,75206,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor129,05111,0716,2%
Utdelning per aktie, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]