Publicerat 20 augusti, 2020

John Mattson ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson redovisar högre hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 73,5 miljoner kronor (62,9), en ökning med 16,9 procent mot föregående år.

Driftnettot steg till 49,9 miljoner kronor (34,1), en ökning med 46,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 25,2 miljoner kronor (9,0), en ökning med 180,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 67,1 miljoner kronor (23,4). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 46,5 miljoner kronor (29,9) och värdeförändring på derivat med -4,6 miljoner kronor (-15,5).

Resultatet efter skatt blev 51,6 miljoner kronor (15,5), en ökning med 232,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,53 kronor (0,46), vilket innebär en ökning med 232,6 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärde, EPRA NAV, per aktie steg till 113,97 kronor (106,35) per den 30 juni.

Den långsiktiga effekten på hyresbostädertill följd av covid-19 är ännu för tidig att förutspå.
Bolagets kassaflöde är fortsatt stabilt med ett hyresvärde som till drygt 90 procent är
hänförligt till bostadsfastigheter.

Under första halvåret 2020 har 114 lägenheter basuppgraderats och 55 lägenheter
totaluppgraderats.

I början av maj tillträdde John Mattson de förvärvade fastigheterna i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun. Planer för att uppgradera lägenheterna arbetas nu fram parallellt med att konkreta åtgärder genomförs för att öka trivsel och trygghet i områdena.

I maj tecknade bolaget avtal om att förvärva tre tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad med tillträde i juli. I och med förvärvet är bolaget tillbaka i Stockholms stad och etablerat i tre kommuner i Stockholmsregionen.

- Utvecklingsprojektet passar väl in i bolagets tillväxtstrategi och Slakthusområdet är ett spännande område med stor potential. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Stockholms stad och andra fastighetsägare i området, kommenterar Siv Malmgren, vd i John Mattson i delårsrapporten.

John Mattson, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter73,562,916,9%
Driftöverskott49,934,146,3%
Förvaltningsresultat25,29,0180,0%
Resultat före skatt67,123,4186,8%
Nettoresultat51,615,5232,9%
Resultat per aktie, kronor1,530,46232,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor113,97106,357,2%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]