Publicerat 5 november, 2020

John Mattson ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Förvaltningsresultatet uppgick till 31,4 miljoner kronor (24,7), en ökning med 27,1 procent mot föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 77,1 miljoner kronor (63,2), en ökning med 22,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 54,5 miljoner kronor (43,8), en ökning med 24,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 45,2 miljoner kronor (25,8).

Resultatet efter skatt blev 32,8 miljoner kronor (20,8), och per aktie 0,97 kronor (0,62).

Det långsiktiga substansvärdet per aktie uppgick den 30 september till 115,19 kronor (107,33).

I rapporten påpekar vd Siv Malmgren att bolaget har ett bestånd som gör det stabilt mot covid-19.

"John Mattsons hyresvärde utgörs till cirka 90 procent av bostäder, endast cirka tio procent utgörs av kommersiella fastigheter, varav större delen är verksamheter inom dagligvaruhandel och universitetsutbildning som trots covid-19 är stabila. Kostnader för hyresrabatter kopplat till covid-19 har en marginell påverkan under kvartalet", säger Malmgren.

John Mattson, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter77,163,222,0%
Driftöverskott54,543,824,4%
Förvaltningsresultat31,424,727,1%
Resultat före skatt45,225,875,2%
Nettoresultat32,820,857,7%
Resultat per aktie, kronor0,970,6256,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]