Publicerat 19 augusti, 2021

John Mattson ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson ökade hyresintäkterna och resultatet i det andra kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 82,3 miljoner kronor (73,5), en ökning med 12 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 54,9 miljoner kronor (49,9), en ökning med 10 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 29,5 miljoner kronor (25,2), en ökning med 17,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 272,7 miljoner kronor (67,1). Värdeförändringar fastigheter ingår med 236,7 miljoner kronor (46,5).

Resultatet efter skatt blev 214,5 miljoner kronor (51,6). Resultat per aktie hamnade på 6,37 kronor (1,53).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 132,79 kronor (104,47).

"I enlighet med vår tillväxtstrategi har vi den senaste tiden växt storleksmässigt och geografiskt. John Mattson finns nu i fem kommuner i Stockholm. De senaste förvärven i Nacka, Upplands Väsby och Sollentuna ger oss flera framtida utvecklingsprojekt och vi kommer den närmaste
tiden arbeta aktivt med att förvalta, förädla och utveckla de nyförvärvade bestånden. Vi är mycket glada över att bli majoritetsägare i två fina bolag med en unik fastighetsportfölj, en portfölj som bidrar till att John Mattsons sammanlagda fastighetsvärde närmar sig 15 miljarder kronor", skriver vd Siv Malmgren i rapporten.

John Mattson, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter82,373,512,0%
Driftöverskott54,949,910,0%
Förvaltningsresultat29,525,217,1%
Resultat före skatt272,767,1306,4%
Nettoresultat214,551,6315,7%
Resultat per aktie, kronor6,371,53316,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor132,79104,4727,1%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]