Publicerat 6 juli, 2021

John Mattson förvärvar ytterligare andelar i EFIB – äger nu majoritetsandel

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson har ingått avtal om att förvärva ytterligare 34 procent av aktierna i EFIB till en köpeskilling på 485 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

John Mattson har nu ingått avtal om att förvärva totalt 58 procent av aktierna i EFIB, då man den 24 man offentliggjorde ett avtal om att förvärva 24 procent av bolaget. Tillträde till 45 procent av dessa aktier sker idag, den 6 juli. Det förvärvet skedde i samband med ett förvärv av 32 procent av aktierna i Hefab och förvärvet av EFIB är villkorat av att Hefab-förvärvet genomförs.

Betalning sker i en kombination av kontanter och nyemitterade aktier. Som delbetalning för 45 procent av aktierna har John Mattson beslutat att genomföra en apportemission av cirka 1 miljon aktier till teckningskursen 151,43 kronor per aktie.

John Mattson har även erbjudit ägare i EFIB och Hefab att att förvärva deras aktier i respektive bolag för motsvarande vad John Mattson betalat i de genomförda förvärven.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]