Publicerat 6 maj, 2021

John Mattson förbättrar alla resultatmått utom förvaltningsresultatet i första kvartalet

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson förbättrar alla resultatmått utom förvaltningsresultatet i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 80,4 miljoner kronor (65,2), en ökning med 23,3 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 46,2 miljoner kronor (41,4), en ökning med 11,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 15,8 miljoner kronor (18,4), en minskning med 14,1 procent mot föregående år.

Justerat för kostnadsförd avsättninghänförligt till vd:s framtida pension, ökade tillväxten i förvaltningsresultatet med 19 procent

Resultatet före skatt var 230,1 miljoner kronor (12,1). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 197,4 miljoner kronor (6,0) och värdeförändringar på räntederivat med 16,8 miljoner kronor (-12,3).

Resultatet efter skatt blev 181,0 miljoner kronor (7,7), en ökning med 2 250,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 5,38 kronor (0,23), vilket innebär en ökning med 2 239,1 procent mot föregående år.

Substansvärdet steg till 125,38 kronor per aktie (103,77), en ökning med 20,8 procent.

John Mattson har på ett år via förvärv etablerat sig i ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen och finns nu, utöver Lidingö, även i Sollentuna, Stockholm och Nacka

- Vi ser fram emot att utveckla samarbeten och fortsätta växa i dessa kommuner och i regionen i övrigt. Ambitionen är ytterligare förvärv av både nybyggda och äldre bostadsfastigheter samt av byggrätter i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer, kommenterar Siv Malmgren, vd i John Mattson.

John Mattson, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter80,465,223,3%
Driftöverskott46,241,411,6%
Förvaltningsresultat15,818,4-14,1%
Resultat före skatt230,112,11 801,7%
Nettoresultat181,07,72 250,6%
Resultat per aktie, kronor5,380,232 239,1%
Substansvärde per aktie, kronor125,38103,7720,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]