[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 24 november, 2021

Jobb och natur viktigast för att välja Norrland

Nya arbetstillfällen, goda boendemöjligheter och vacker natur är viktigast för att få människor att flytta till Norrland. Detta enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Magnolia Bostad.

Det händer mycket i Norrland just nu, med hög tillväxt och massor av nya arbetstillfällen inom bland annat förnybar energi, batteritillverkning och fossilfritt stål.

Det gör inte bara norrlänningar glada. Fyra procent av de tillfrågade boende utanför Norrland i Novus undersökning säger att det är ganska eller mycket sannolikt att de kommer att flytta till Norrland inom tre år. Samtidigt uppger hela 91 procent av norrlänningarna själva att det är ganska eller mycket osannolikt att de kommer att lämna Norrland.

[ Annons ]

– Synen på norra Sverige håller på att förändras i snabb takt, vilket också bekräftas av Novus undersökning. Vi på Magnolia Bostad märker av en spirande och stark tro på Norrland som en attraktiv plats för såväl boende, jobb och fritid, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad.

Hela 25 procent av ickenorrlänningarna menar dessutom att tillgången till ett rikare natur- och friluftsliv är en av Norrlands styrkor. Även jobb, privatekonomi och boende är viktiga faktorer för att få fler att flytta norrut.

– Nya jobb kräver fler bostäder. Samtidigt vet vi att bostadsbristen som finns på många håll i Norrland oroar många. Förväntningarna på en väl fungerande bostadsmarknad är nämligen högt ställda. Här gäller det att utvecklingen av hållbara och attraktiva bostäder går hand i hand med de olika industrisatsningarna som görs, avslutar Johan Tengelin.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterad Sverigepanel. Totalt genomfördes 1 007 webbintervjuer med allmänheten 18–79 år under perioden 28 oktober–3 november 2021. Läs en längre intervju.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]