Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. Foto: Carl Johan Erikson
Publicerat 16 maj, 2019

JO kritisk mot långa väntetider i hyresnämnden

Justitieombudsmannen riktar kritik mot hur ärendena i Hyresnämnden i Stockholms hopar sig. Nathalie Brard på Fastighetsägarna instämmer och menar att det behövs mer resurser om rättssäkerheten ska upprätthållas.

Granskningen av Hyresnämnden i Stockholm skedde på eget initiativ av Justitieombudsmannen. Detta då den genomsnittliga handläggningstiden har ökat från sju månader 2016 till ett drygt år i fjol.

[ Annons ]

Intervjuad i Dagens Nyheter sticker inte Kjell E. Johansson, en av åtta domare i Hyresnämnden i Stockholm under stol med att väntetiderna dragit iväg rejält.

– Nämnden är kopplad till Stockholms bostadsmarknad. Vi är i en högkonjunktur, många människor har flyttat hit och landet har tagit emot ett stort antal människor, vilket har lett till fler ärenden hos oss, säger Kjell E. Johansson till DN.

En stor del av ärendena rör avkall på besittningsrätten. Ärenden som måste gå via hyresnämnden, även om nämnden inte tar ställning i frågan. Till DN säger Kjell E. Johansson att en faktor som varit pådrivande är att kommuner behövt förse nyanlända med tidsbestämda hyreskontrakt utan besittningsrätt. Det är i grunden okomplicerade ärenden som han menar inte skulle behöva ta hyresnämnden resurser i anspråk.

Kjell E. Johansson pekar även på ena rutinfrågor gällande lokaler som skulle kunna undvikas.

JO:s kritik är främst oacceptabla handläggningstider. Men i skrivelsen menar JO att rollfördelningen på hyresnämnden är otydlig.

– Nu kommer det an på statsmakten att ge hyresnämnden de resurser som behövs för att hyresgäster och hyresvärdar ska få vad de har rätt att förvänta sig, säger Kjell E. Johansson till DN.

Det här är kritik som delas av Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm.

– Vi delar JO:s uppfattning att handläggningstiderna hos Hyresnämnden i Stockholm inte är förenliga med kraven på skyndsam handläggning. Och det gör uppenbarligen även hyresnämnden. Det är bra att detta uppmärksammas.

Nathalie Brard anser att lagstiftaren kan underlätta genom att lyfta bort ärenden som kan hanteras utanför nämnden.

– I grunden handlar det dock om att det behövs mer resurser för att nämnden ska kunna arbeta på ett rättssäkert vis. Vi, och våra medlemmar, har länge efterlyst detta, säger Nathalie Brard.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]