Publicerat 3 februari, 2021

JM:s rörelseresultatet var klart bättre än väntat i fjärde kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Bostadsutvecklaren JM redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet 2020.
Rörelseresultatet var klart bättre än analytikernas förväntningarna. Utdelningen föreslås att höjas.

Intäkterna steg 5,1 procent till 4 530 miljoner kronor (4 311). Utfallet var 0,1 procent högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 4 527 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 789 miljoner kronor (559), vilket är 20,5 procent högre än det väntade rörelseresultatet på 655 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 17,4 procent (13,0).

Resultatet före skatt var 770 miljoner kronor (541).

Resultatet efter skatt blev 643 miljoner kronor (442). Resultat per aktie hamnade på 9,20 kronor (6,30).

Styrelsen föreslår att utdeningen höjs till 12,75 kronor per aktie (12,50). Det var 1,2 procent lägre än analytikernas förväntningar vid 12,90 kronor per aktie. Styrelsen vill ha bemyndigande från årsstämman att återköpa egna aktier.

Antalet sålda bostäder var 1 623 (941) och antalet produktionsstartade bostäder 976 (1 107) i fjärde kvartalet 2020. Antalet bostäder i pågående produktion var 7 976 (7 813) vid årsskiftet.

- Vi hade en stark avslutning på året där försäljningen var mycket god på samtliga av våra marknader vilket också har möjliggjort en god nivå av produktionsstartade bostäder, kommenterar vd Johan Skoglund i bokslutskommunikén.

- Trots ett mycket speciellt år är jag mycket glad och stolt över koncernens prestation under 2020 med förväntan om en god utveckling även under 2021, tillägger Johan Skoglund.


JM, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning4 5304 5270,1%4 3115,1%
Rörelseresultat78965520,5%55941,1%
Rörelsemarginal17,4%14,5%13,0%
Resultat före skatt77054142,3%
Nettoresultat64344245,5%
Resultat per aktie, kronor9,206,3046,0%
Utdelning per aktie, kronor12,7512,90-1,2%12,502,0%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]