Publicerat 22 oktober, 2020

JM:s resultat blev bättre än förväntat i tredje kvartalet, föreslår ytterligare utdelning på 6,25 kronor per aktie

Bostadsutvecklaren JM redovisar intäkter i linje med förväntningarna i tredje kvartalet 2020.
Resultatet kom in starkare än analytikernas förväntningar, även om det sjönk jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Siffrorna avser segmentsredovisningen. Styrelsen föreslår en ytterligare utdelning på 6,25 kronor per aktie för 2019.

Nettoomsättningen sjönk 10,2 procent till 3 382 miljoner kronor (3 768). Utfallet var 2,1 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 3 456 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 399 miljoner kronor (630), vilket var 9,3 procent bättre än det förväntat
rörelseresultat på 365 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 11,8 procent (16,7).

Resultatet före skatt var 383 miljoner kronor (608), vilket är 11,3 procent högre än
analytikerkonsensus på 344 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 302 miljoner kronor (514), vilket är 12,3 procent högre än analytikerkonsensus på 269 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 4,30 kronor (7,40).

Antalet sålda bostäder sjönk till 956 (1 106) och produktionsstarterna steg till 855 (797) i tredje kvartlaet.

- Vi bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder på våra marknader som fortsatt god. Boknings- och försäljningsnivån är hög i de projekt som avslutas under 2020 på samtliga våra marknader. Det ger fortsatt bra förutsättningar för bibehållen produktion och stabilt kassaflöde under återstoden av året. Förutsatt att marknaden är stabil bedömer vi att vi kan nå lika många produktionsstarter under fjärde kvartalet som under tredje kvartalet, där utlandsverksamheten fortsatt står för en betydande del. Produktionsstarterna under återstoden av 2020 styrs främst av godkännade av detaljplaner, kommenterar vd Johan Skoglund i delårsrapporten.

- Vi har sett en tydlig återhämtning av efterfrågan från kunderna i Stockholm under det tredje kvartalet efter tidigare negativ påverkan av covid-19. Vi ser fortsatt god efterfrågan på de ägarlägenheter vi har i pågående produktion. Boknings- och försäljningsnivån i Stockholm har varit god med 299 sålda bostäder under det tredje kvaralet jämfört med 220 under det andra kvaralet, fortsätter Johan Skoglund.

JM, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Nettoomsättning3 3823 456-2,1%3 768-10,2%
Rörelseresultat3993659,3%630-36,7%
Rörelsemarginal11,8%10,6%16,7%
Resultat före skatt38334411,3%608-37,0%
Nettoresultat30226912,3%514-41,2%
Resultat per aktie, kronor4,307,40-41,9%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]