Publicerat 28 april, 2021

JM säljer två fastigheter i Stockholm – resultateffekt på 390 miljoner

Bostadsutvecklaren JM säljer två hyresrättsfastigheter till SPP Fastigheter, enligt ett pressmeddelande. Affären uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor med ett resultat på cirka 390 miljoner för NCC.

- Det är glädjande att marknaden fortsätter utvecklas positivt och att efterfrågan är stor för våra nyproducerade hyresrättsfastigheter. Det ger oss möjlighet att avyttra färdigutvecklade fastigheter på egen mark, vilket kompletterar vårt långsiktiga ägande av tomträtter i det samägda bolag som bildades under slutet av förra året. Målsättningen att öka volymerna inom hyresrättssegmentet kvarstår och dessa avyttringar skapar förutsättningar för att investera i nya projekt, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

Fastigheterna som avyttras är fastigheten i det färdigställda projektet Manegen och fastigheten i projektet Havreflingan som färdigställs under fjärde kvartalet i år. Totalt avyttras 320 bostäder.

Den första fastigheten genererar ett positivt kassaflöde om 550 miljoner kronor under andra kvartalet och den andra fastigheten ger 765 miljoner under fjärde kvartalet.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]